H.ABDOEL HAMID Bergelar Pangeran Djaya Sampoerna ( Pangeran Panjang )

H.Abdoel hamid adalah putra pertama dari istri pertama Aliadin bin Nazarudin, yaitu Mesipa binti Merausman.

Mengenal Isteri Aliadin Bin Nazarudin Semasa hidupnya Aliadin bin Nazarudin mempunyai dua orang isteri : 1. Mesipa binti Mera usman ( berasal dari pulo geto ) Mesipa adalah putri dari buah perkawinan Mera usman dengan Siti Rogayah yang bergelar Brunge. Siti rogayah merupakan putri dari Muning Labar, Muning labar memiliki 3 orang anak yaitu :

Ø Sipar

Ø Gopar

Ø Siti Rogayah

Pada saat dusun curup dilanda musibah Bumei panes ,dimana masyarakat banyak yang terserang wabah penyakit yang mematikan. Muning labar bersama dua saudaranya “Satar & latar “ mengungsi ke arah bukit hitar.Mereka bertiga bersama pengikutnya membuka hutan ,menebang kayu , mendirikan pondok di talang tersebut lalu mereka dipercaya menjadi pemimpin kelompok – kelompok tersebut. Kemudian hari mereka mendengar kabar bahwa keadaan Dusun Curup sudah aman dari musibah Bumei panes , maka berdasarkan hasil musyawarah serta mufakat bersama memutuskan tiga bersaudara “ Satar, Latar & Labar “ bersama lebih kurang 70% masyarakatnya untuk kembali ke desa asal mereka di dusun Curup yang telah sekian lama mereka tinggalkan . Sedangkan 30 % masyarakatnya menetap di Talang tersebut (sekarang bernama Talang Rimbo ) yang di ketuai Ali jayo dan Ali menang.

2. Jeniman binti laman ( berasal dari talang rimbo ) Jeniman adalah putri dari Laman. Laman adalah anak dari Alijayo berasal dari dusun Curup. Alijayo serta saudaranya Ali menang juga mengungsi ketika Dusun Curup dilanda musibah Bumei panes, mereka menyingkir ke arah kaki bukit hitar antara sungai merah dan sungai tikdatar. Alijayo dan Alimenang merupakan cikal bakal penduduk talang rimbo yang telah berkembang hingga saat ini.

Pasirah H. Abdoel Hamid bergelar Pangeran Djaya sampoerna (Pangeran panjang) memiliki empat istri semasa hidupnya.

Sumber : Ø Zainal Djanib, Silsilah keluarga ( Tembo ) Keturunan Aliadin bin Nazarudin Kesambe baru disusun Desember 2000. Ø Bakthiar Sama,Silsilah Muning Labar dan Muning Alijayo disusun tahun 1998. Thank to : Rejang-Lebong.blogspot.com

0 komentar:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...