Riwayat Keturunan Tubei Suku VIII (Asal desa Talang Leak)

Setelah Bujang Ringkih dewasa dan menikah di Kutai usang, ia pindah dan membuka lahan/tanah padang alang-alang (padang liak). Padang liak inilah merupakan cikal bakal terbentuknya Tubei Suku VIII (Marga Suku VIII) Talang Leak saat ini. Kembali keriwayat Bujang Ringkih, setelah beberapa lama berusaha dan berkeluarga di Padang Liak, mereka tidak dikaruniai keturunan, maka Bujang Ringkih akhirnya pergi mengembara dan menikah kembali serta menetap di Temiang Bikuk (Kerinci). Dari pernikahan yang kedua ini ia mendapatkan keturunan yaitu seorang putera yang bernama Singo Lipua, serta akhirnya mereka kembali ke Padang Liak. Dari Singo Lipua inilah berkembang menjadi keturunan Marga Suku VIII Talang Leak, atau keturunan dari pihak ayah (Rakidan gelar Rajo Chalifah) Sumber : http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/07/riwayat-keturunan-tubei-suku-viii-asal.html

0 komentar:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...